As the quarry is still active, the given activities must be adapted to this situation. It seems to be reasonable to focus on increasing awareness of the Opatovice quarry in the form of a nature trail and organizing an exhibition about the quarry. We are also planning to create a detailed herbarium from this location. We would like to support the diversity in the quarry location by building „insect little houses“. Vzhledem k tomu, že lom je stále aktivní, je potřeba přizpůsobit dané aktivity této situaci. Zdá se nám nejlepší zaměřit se na rozšíření povědomí o lomu Opatovice a to ve formě naučné stezky a uspořádání výstavy o lomu. Dále bychom také chtěli vytvořit podrobný herbář z této lokality. Chceme také podpořit biodiverzitu v lokalitě lomu a jeho blízkosti vybudováním "hmyzích domečků".