Удосконалення системи освіти та підвищення якості професійної підготовки фахівців в Україні – соціальна проблема, вирішення якої полягає у приведенні освіти у відповідність до нових соціально-економічних вимог, визначенні пріоритетних напрямів освітньої політики, стратегії і тактики дій відповідно до потреб суспільства і ресурсів держави, створення освітянських програм, необхідних для послідовного економічного і соціального розвитку суспільства, поліпшення екологічного стану території, а також індивідуального культурного самовираження особистості в суспільстві. Мета проекту – просвітницька та освітня діяльність серед студентів та населення, щодо питання видобутку корисних копалин та рекультивації порушених земель, за допомогою залучення Рибальського кар'єру,  в якості бази практичної підготовки студентів. Планується проведення навчальної, виробничої та науково-дослідної практики студентами спеціальності «Екологія». Проведення науково-дослідної роботи студентами в рамках написання дипломних робіт з подальшими виступами на Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, з метою висвітлення екологічних проблем та збудження суспільного інтересу до їх вирішення, публікація статей. На основі зібраного матеріалу планується підготовка буклетів та презентацій, проведення відкритих лекцій та семінарів в рамках таких навчальних дисциплін, як «Основи екології», «Рекультивація земель», «Біорізноманіття та його збереження», «Охорона та раціональне використання земель».