Bitki çeşitliliği bakımında iki floristik bölgenin hakim olduğu ve bu nedenle birçok canlı türüne ev sahipliği  yapan Samsun İli'nde yer alan Ladik Kalker Ocağı ve çevresinin biyoçeşitliliğinin belirlenmesi ve sürdürülebilir madencilik faaliyetleri çerçevesinde burada bulunan türlerin korunmasına ve rehabilitasyonuna yönelik önerilerin sunulması ve uygun koşullar sağlanması durumunda bu önerilerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.