Celem jest podniesienie atrakcyjności społecznej terenu Kopalni Surowców Mineralnych Malerzowice poprzez zaprojektowanie dydaktycznej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Prace miałyby trzy etapy. W pierwszym zapoznano by się z wynikami wcześniejszych inwentaryzacji i obserwacji przyrodniczych na tym terenie. Na podstawie zebranych danych studenci Koła Naukowego Biologów podzieliliby się na grupy w zależności od specjalizacji przyrodniczych. W drugim etapie zespoły studentów inwentaryzowałyby teren, notując wybrane grupy zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych. Oprócz notatek, które pomogłyby w późniejszym opracowaniu danych, grupy działające w terenie fotografowałyby miejsca ciekawe, warte uwzględnienia w projektowanej ścieżce. Na podstawie raportów oraz wyników badań terenowych sporządzono by listę interesujących gatunków zwierząt oraz roślin występujących na terenie kopalni. W etapie trzecim, dysponując zebranymi wynikami oraz materiałem fotograficznym, przystąpiono by do części końcowej projektu, czyli wyznaczenia trasy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, wraz graficznym opracowaniem tematycznych plansz dydaktycznych przystanków ścieżki. 

Wizyta w Kopalni Surowców Mineralnych w Malerzowicach

Przybyliśmy z wizytą do kopalni w celu odbycia szkolenia BHP oraz rozeznania w terenie, gdzie docelowo będzie prowadzony projekt. Po dotarciu nad zbiornik wodny rozpoczęliśmy oględziny, a także debaty związane z naszymi wizjami kolejnych kroków odnośnie projektu ścieżki dydaktycznej. Na zakończenie wykonaliśmy fotografię terenowe.

Read more
12Apr