27. 3. We finally visited Quarry Pohled with HeidelbergCement workers, Českomoravský štěrk worker and RNDr. Karel Malý, Ph.D. Mr. Malý helped us find samples of rocks and minerals and name them. And we chose right place for realization our project.

___
27. 3. jsme konečně navštívili Lom pohled a pracovníky HeidelbergCement a Českomoravského štěrku. Přijel za námi také pan RNDr. Karel Malý, Ph.D., ten nám byl nápomocen při hledání a pojmenovávání nerostů a hornin. Poté jsme vybrali místo, kde chceme náš projekt realizovat.