There are many people who are involved in our poject Quarry Pohled - Closer to people. Our team which is from the grammar school in Chotěboř should do particularly the technical and theoretical preparation. Anna Boháčová, Lucie Jindrová, Tereza Kvačková, Aneta Málková, Michaela Mrázková, Josef Sabol, Jitka Stuchlíková, Anna Štorková a Karel Zmek are the members of the team. Many of us are also memebrs of our school club called Ecoclub. Prof. biology Eva Jirsová is also a very important member of our team. If we want to finish our project, we need to get some help from other companies and joinery. We can't forget the financial funding and technical support form HeidelbergCement or more precisely Českomoravský Štěrk.

___
Existuje mnoho lidí, kteří se podílejí na našem projektu Quarry Pohled - Bližší k lidem. Náš tým, který je z Gymnázia Chotěboř, by měl dělat zejména technickou a teoretickou přípravu. Anna Boháčová, Lucie Jindrová, Tereza Kvačková, Aneta Málková, Michaela Mrázková, Josef Sabol, Jitka Stuchlíková, Anna Štorková a Karel Zmek jsou členy týmu. Mnozí z nás jsou také členi našeho školního Ekoklubu. Naše učitelka biologie Eva Jirsová je také velmi důležitým členem našeho týmu. Pokud chceme dokončit náš projekt, musíme získat pomoc od jiných firem a truhlářství. Nemůžeme zapomenout na financování a technickou podporu společnosti HeidelbergCement a Českomoravský Štěrk.