In our project we would like to inform people about geology and quarry Pohled. So there is few historical information about the quarry. The quarry was opened in 1942 and reopened in 1959 after a railway construction. In the pictures you can see the quarry before its opening in 1936 and also the quarry in 1943, 1970 and 2005.

___
V rámci našeho projektu chceme veřejnost informovat jak o geologii, tak i o lomu samotném. Proto přinášíme pár historických informací o lomu. Lom byl otevřen v roce 1942 a po stavbě železnice v roce 1959 znovuotevřen. Na fotkách můžete vidět kopec před otevřením lomu (1936) a stav lomu 1943, 1970 a 2005.