13.04.2018r.
Mimo niesprzyjającej pogody inwentaryzacja botaniczno - zoologiczna przyniosła pożądane efekty. Botanicy zaobserwowali: sporofity mszaków, wiele kwitnących roślin min.: fiołki polne (Viola arvensis) oraz zawilce gajowe (Anemone nemorosa). Zoolodzy zwrócili uwagę na działalności bobrów (w postaci naruszonych, nadgryzionych drzew). Pobrali również próbki wody z tamtejszego zbiornika w celach badawczych.
Można było zarejestrować też pływające po powierzchni wody nartniki i śpiewające ptaki.

***

13.04.2018
Continuing life searching expeditions

In spite of unfavourable weather conditions, the botanical and zoological inventory brought the desired effects. Botanists observed: moss sporophytes and lots of flowers in bloom including field pansies (Viola arvensis) and wood anemones (Anemone nemorosa). Zoologists also noticed beavers’ activity ( e.g. in the form of trees gnawed). Probes of water from the local reservoir have been taken for research purposes. It was also possible to observe water striders and birds singing above the surface of the water.