24.04.
Biolodzy pracują intensywnie także między wyjazdami:
*porządkują i opracowują informacje uzyskane
w trakcie zajęć terenowych,
*przygotowują zadania, które umieszczą w
przewodniku KSM Nowogród Bobrzański,
*planują dalsze działania - czerwcową wycieczkę dla koleżanek i kolegów.

***

24.04

Biologists are working intensively between the expeditions as well:

they are putting information obtained while working in the field in the right order and elaborate on it
they are preparing tasks, which will be published in the KSM Nowogród Bobrzański guidebook
they are also planning further actions- the expedition for their schoolmates which is to be held in June