Dne 15. 5. 2018 se několik členů naše týmu opět vydalo do lomu. Měli jsme zde domluvenou schůzku s panem Karlem Malým, který nám měl pomoci s výběrem hornin. Vydali jsme se na oblhlídku lomu. Vybrali jsme několik hornin, které jsme označili sprejem a pracovníci lomu nám je svezou někam do ústranní. Tyto horniny zde budou po ukončení těžby vystaveny. Nyní k nim vytváříme a plánujeme tabulky, které o nich budou informovat. Nakonec jsme vylezli i na vyhlídku, odkud jsme vyfotili pát fotek, ze kterých budeme skládat panorama. Tento výhled byl posledním bodem programu naší schůzky v lomu a my jsme se mohli vydat domů!