Rozhodli jsme se vytvořit informační tabuli, která bude umístěna v areálu lomu. Tabule obsahuje 3 hlavní části. První pojednává o těžbě, rekultivaci, geologii a fauně a flóře. Další část je časová přímka která zaznamenává důležitá data a historické snímky lomu. Poslední část ukazuje příklady hornin a nerostů, které se v lomu nachází. K tabuli jsme vytvořili i důkladný nákres stojanu se střechou a upevněním do země.