The board will be placed in the quarry and visitors could see various types of stones, which are located there. Each stone has its own label.

___
Lišta bude umístěn v lomu a návštěvníci si bodu moci prohlédnout různé typy kamenů, které se v lomu nacházejí. Každý kámen má svůj vlastní popisek.