Jako další propagační materiál jsme vytvořili informační brožuru, která se zaobírá těžbou, rekultivací, geologií a faunou a flórou. Brožura je připravena na tisk na A4 oboustranně, přičemž bude přeložena na třetiny.