Obdrželi jsme naše informační brožury v tištěné podobě a teď už jen zbývá je umístit do příslušných informačních center a další podobná místa, kde by byly dostupné pro zájemce.//We've finally received our information brochures and now we have to give them to information centers and other similar places, where they will be available for public.