Dne 31. 8. 2018 jsme v našem Geoparku měli další brigádu. Dokončovali jsme instalaci lišty s horninami, které jsme nasbírali v Kamenolomu Pohled. Stojan jsme obsypali kůrou a už zbývá jen namontovat horniny s cedulkami. Práci jsme si moc užili.