Pracovní listy // Worksheets
Vytvořili jsme pracovní listy pro děti v češtině i angličtině. // We made worksheets for children in Czech language and also in English language
Na obrázcích můžete vidět ukázku z obou listů (oba jsou ve 2 jazycích) // On picturec are samples of both worksheets (both are in two languages)

Celá verze listu ke stažení// Full version of worksheet for download:
https://uloz.to/!u1pGXC13z46V/pracovni-listy-worksheets-zip