Od początku stycznia na terenie zbiornika mają miejsce regularne kontrole.
Zaobserwowano m.in. łabędzie nieme, gęgawy, krzyżówki, gągoły, czernice, świstuny, nurogęsi, czaple siwe, łyski, kormorany, zimorodki, kszyka czy bielika - są to typowe ptaki zimujące na terenie i w najbliższej okolicy zbiornika. Część z tych gatunków będzie na wyspie również ptakami lęgowymi.
W połowie stycznia, jak co roku od kilku sezonów, przeprowadzono liczenia do Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych. Dane z akcji zostaną wykorzystane do analiz liczebności zimujących ptaków w Polsce.
Poza awifauną zanotowano również ślady bytności ssaków ważnych dla obszarów Natura 2000 - wydry oraz bobrów.