Dnia 06.04.2022 roku jako reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Opolskiego pełni entuzjazmu oraz optymizmu odwiedziliśmy Kopalnie Surowców Mineralnych w Malerzowicach. Na miejscu znaleźliśmy się około godziny 9:00 i bez większego przedłużania odbyliśmy kompleksowe szkolenie BHP. Po zapoznaniu się z obowiązującymi zasadami panującymi na terenie kopalni podpisaliśmy dokumenty potwierdzające nasze przygotowanie. Po dopełnieniu wszystkich formalności, do których należało również wpisanie się do księgi gości kopalni, udaliśmy się wraz z pracownikiem na teren zbiornika wodnego, gdzie mamy realizować nasz projekt. Będąc już na miejscu grupowo przeszliśmy do debat odnośnie samego terenu, zamysłu oraz wizji. Obeszliśmy wspólnie teren zbiornika wodnego, w tym samym czasie wykonując fotografię otaczającego nas krajobrazu. Wstępnie zaczęliśmy dzielić się na mniejsze grupy zadaniowe oraz planować kolejne wizyty w ramach inwentaryzacji terenu.