Kolejnym naszym działaniem w marcu było oczyszczenie jednej z wysp na zbiorniku.
W miejscu tym przez lata utrzymywała się kolonia lęgowa mew śmieszek. Stopniowe zarastanie wyspy zaczęło uniemożliwiać mewom zakładanie gniazd i doprowadziło do zaniku kolonii. W zeszłym sezonie lęgowym nie udało się odnotować ani jednego lęgu mewy śmieszki na terenie zbiornika Rakowice.
Podczas akcji usunięto część roślinności jednorocznej znajdującej się na wyspie - wyspa znów jest miejscem, gdzie mewy mogą z powodzeniem wyprowadzać lęgi. Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą pozytywny skutek i w nadchodzącym sezonie lęgowym znów będzie można obserwować tam udane lęgi śmieszek.