Tuż przy granicy kopalni, wśród wyjątkowo pięknie i obficie kwitnących żarnowców miotlastych, mieliśmy przyjemność obserwować zachowania godowe jaszczurek zwinek, których samce w intensywnie zielonej szacie godowej wyglądały bardzo atrakcyjnie. Konkurując o samice, przeganiały siebie nawzajem oraz aktywnie podążały za nimi, używając przy tym m. in. wrażliwego języka umożliwiającego im znacznie lepszą orientację w "świecie feromonów”. Na niektórych jaszczurkach - także młodych osobnikach - można było zauważyć liczne kleszcze (zazwyczaj są to kleszcze pospolite Ixodes ricinus), które są częstymi ektopasożytami tych ciepłolubnych gadów. Zapraszamy na naszego Facebooka - https://www.facebook.com/Quarry-Life-Award- 2022-Nowogr%C3%B3d-Bobrza%C5%84ski-105135162146266 – gdzie znajdziecie 2 króciutkie filmiki pokazujące te fascynujące gady.