Na obszarze objętym naszymi intensywnymi działaniami wiele gatunków roślin nadal kwitnie i wyraźnie zwiększa swoją biomasę. Tylko bardzo atrakcyjne żarnowce już przekwitły i przeszły do etapu wytwarzania strąków z nasionami, co też przysparza im uroku.
Podczas wizyty 29 czerwca zaobserwowaliśmy bardzo dużo larw traszek zwyczajnych w różnym wieku oraz kijanek żab z kompleksu zielonych i żab trawnych. Bardzo nas to cieszy, gdyż szczególnie na tym terenie brakuje bezpiecznych, bezrybnych siedlisk służących larwom płazów do rozwoju, co przede wszystkim dotyczy traszek. Niektóre z larw osiągnęły już duże rozmiary i w najbliższym czasie należy spodziewać się ich metamorfozy. Poza nimi, również dorosłe „żaby zielone” były obecne w dużych ilościach, zasiedlając – poza większym akwenem - także wykopane przez nas niewielkie oczko wodne, które ma się świetnie mimo panującej suszy. W jego bezpośrednim otoczeniu obserwowaliśmy także polującego młodego zaskrońca zwyczajnego.
Pod jednym z wielu powalonych drzew znajdujących się na granicy Kopalni KSM Nowogród Bobrzański udało się nam sfotografować wielce osobliwy jaskrawożółty organizm spokrewniony z pierwotniakami. Jest to śluźnia (pojedyncza komórka z wieloma jądrami komórkowymi) śluzowca zaliczanego do gatunku zwanego wykwitem piankowatym lub zmiennym (Fuligo septica). Potrafi on pełzać, choć robi to bardzo powoli.
Z przyrodniczego punktu widzenia, czerwiec jest bardzo ciekawym i różnorodnym miesiącem na badanym przez nas terenie.