Po kilku tygodniach intensywnego rozwoju traszki zwyczajne rozpoczęły opuszczanie siedliska wodnego i przemieszczają się do różnych wilgotnych, ziemnych kryjówek. Najwięcej można ich obecnie znaleźć w pobliżu zacienionych partii gałęziowisk utworzonych przez nas wczesną wiosną. Przed nimi okres intensywnego żerowania w celu zgromadzenia dostatecznych ilości zapasów niezbędnych do przezimowania.
Autor fotografii: prof. Bartłomiej Najbar