Our project focuses on changes that have occurred in the sandpit over four years and their effect on biodiversity of the site. The work on which we are based (Vácha& Zeman 2018) investigated relationships between different characteristics of selected habitats (penetrability, moisture and grain size of a substrate, plant cover) in the sandpit and communities of some arthropod groups (spiders, planthoppers, leafhoppers, truebugs, Aculeata, ground beetles), and based on the results, recommendations for the management were made. Repeating the methods at the same sites will produce results that provide insight into how different interventions affect the communities there. The results will be placed in a context of successional stage and a time that has elapsed since the last major intervention. We also complement the site-specific surveys with new methods that focus on arthropod species inhabiting different microhabitats. Our research focuses in more detail on biology of aquatic habitats - we investigate which character of sandpit water reservoir is the most valuable in terms of biodiversity of selected plankton and nekton groups. Conclusions will include not only statistical data, but also results of faunistic and floristic observations during the project, including data on a fauna below the surface.

The documentary "Život pískoven (The Life of Sandpits) " has just come to life

The whole time of our research in the sandpit was actively filmed and now it is possible to see the result

Read more
15Sep

Dokument "Život pískoven" natočený v pískovně u Plané nad Lužnicí právě ožil.

Celou dobu trvání našeho výzkumu na pískovně se aktivně natáčelo a nyní už je možné zhlédnout výsledek.

Read more
15Sep

Virtual tour enriched with multimedia content

We created a virtual tour so that everyone could see the sandpit and sampling areas

Read more
14Sep

Virtuální prohlídka obohacená o multimediální prvky

Vytvořili jsme virtuální prohlídku, aby si každý mohl prohlédnout pískovnu a odběrové lokality

Read more
14Sep

Bird count in the sandpit

In the sandpit near Plana nad Lužnicí we are conducting a survey of the local avifauna within the framework of our project, the aim of which is mainly to determine its species composition and to obtain information on local bird abundance.

Read more
02Sep

Sčítání ptáků na pískovně

V pískovně u Plané nad Lužnicí probíhá v rámci našeho projektu průzkum zdejší avifauny, jehož cílem je zejména zjistit její druhové složení a získat informace o lokální početnosti ptáků.

Read more
02Sep

National jury in the sandpit

One of this year's national jurors, the director of the Czech Ornithological Society Mgr. Zdeněk Vermouzek, Mgr. Zdeněk Vermouzek, visited the sandpit in Planá nad Lužnicí and commented on the ongoing project.

Read more
07Jul

Národní porota na pískovně

Jeden z letošních národních porotců, ředitel České společnosti ornitologické Mgr. Zdeněk Vermouzek, navštívil pískovnu v Plané nad Lužnicí a okomentoval probíhající projekt.

Read more
07Jul

Filming of the Edible Frogs

Our popularizer went to the sandpit to film the European Water Frogs for an upcoming documentary.

Read more
02Jul

Dokumentace zelených skokanů

Naše popularizátorka se vydala na pískovnu natáčet skokany pro vznikající dokument.

Read more
02Jul

Young naturalists helped in the sandpit

A group of young volunteers from a Prague nature club decided to visit the mining site to help with habitat care.

Read more
21Apr

Mladí přírodovědci pomáhali na pískovně

Skupinka mladých dobrovolníků z pražského přírodovědeckého kroužku se rozhodla navštívit těžebnu, aby zde pomohla s péčí o biotopy.

Read more
21Apr

Our social networks

Links where you can also find information and news related to our work.

Read more
06Apr

Naše sociální sítě

Odkazy, na kterých také najdete informace a aktuality týkající se naší práce.

Read more
06Apr

Traps introduction

This article talks about the traps that we use to catch arthropods in the sandpit. In general, there are four types of traps. Floating and submerged traps for aquatic habitats and ground and pipe traps for land.

Read more
05Apr

Představení pastí

V tomto článku bude řeč o pastech, které na pískovně používáme k lovu členovců. Vcelku se jedná o čtyři typy pastí. Plovoucí a potopené pro vodní biotopy a zemní a trubkové pasti pro souš.

Read more
05Apr

First visitation and setting traps

Visitation of the sandpit with Jakub Vácha and Kamila Botková helped us with selecting suitable sites for research and location of traps.

Read more
14Mar

První návštěva a pokládání pastí

Prohlídka pískovny s Jakubem Váchou a Kamilou Botkovou nám pomohla vybrat vhodná stanoviště pro výzkum a umístění pastí.

Read more
14Mar

Our team

Welcome to our blog! We are a competition team from the Planá nad Lužnicí sandpit and today we would like to introduce ourselves to you.

Read more
07Mar

Náš tým

Vítejte na našem blogu! Jsme soutěžní tým z pískovny Planá nad Lužnicí a dnes bychom se Vám rádi představili.

Read more
07Mar