In the area of ​​KSM Rakowice, there is a large water reservoir in the Bóbr river valley. The area is diverse in terms of habitats - willow thickets, sand slopes and gravel islands all can be found there. This makes the reservoir a nesting site for many birds, including wetland and shore species, currently classified as most endangered by progressive climate change. There are no current data on the species present in the area - the last inventory of the reservoir's avifauna took place in 2006. Therefore, the data collected in the project will be particularly valuable. The observations carried out so far show that there are at least a dozen species listed in Annex I of the Birds Directive in this area, f. e. White-tailed Sea-eagle, Osprey, Kingfisher, White Stork, Marsh Harrier, Red-backed Shrike, Whooper Swan, Great Egret, Black-throated Diver, Little Gull, Red Kite, Black Kite, Black-crowned Night Heron, Little Gull, Barred Warbler, Ruff, Wood Sandpiper, Black Tern, Little Tern and Common Tern. Some of them are breeding in the reservoir. Every year gulls, Little Ringed Plovers and Common Terns nest on the islands. However, they are getting flooded and the broods are destroyed each year. The desire to solve this problem by adapting the existing islands was one of the main reasons for the project. However, they are regularly flooded and the broods are destroyed. The desire to solve this problem by adapting the existing islands was one of the main reasons for the project. 

Ostatnie prace projektowe - przygotowania do sezonu lęgowego 2023

Sierpień i wrzesień był miesiącem, w którym wykonywaliśmy ostatnie prace projektowe. Obejmowały one skonstruowanie specjalnych platform pływających, które mają zwiększyć szansę na sukces lęgowych rybitw rzecznych i perkozów dwuczubych, które co roku tracą lęgi w wyniku podnoszenia poziomu wód na zbiorniku. Większa platforma dla rybitw ma wymiary 1x2 metry i tuż przed zwodowaniem będzie pokryta podłożem żwirowym. Cztery mniejsze platformy dla perkozów będą natomiast pokryte warstwą roślinności....

Read more
15Sep

Przygotowania na przyszły sezon

Jak co roku, lato jest zbyt krótkie by zrealizować wszystkie postanowienia. Niemniej jednak, zespół dołożył wielu starań, by sukces lęgowy w przyszłym sezonie był lepszy niż w poprzednim. Najważniejszym przedsięwzięciem było zbudowanie platformy dla rybitw rzecznych. Ponieważ lęgi na łasze są podatne na zatopienia i drapieżnictwo, uznaliśmy, że idealnym będzie zaoferowanie im nowego siedliska. Powstała więc platforma o wymiarach 1 x 2 m wykonana z metalowej blachy osadzonej na drewnianej ramie...

Read more
03Sep

Obserwacje sierpień 2022

5.08 odbyło się drugie wykaszanie roślinności z wyspy dla mew. Po uzyskaniu wytycznych od ornitologa, możliwym było wyczyszczenie części zarośli wierzbowych porastających obszar, gdzie kiedyś licznie gniazdowały śmieszki. Przycięte zostały wyłącznie wierzby o obwodzie pnia nieprzekraczającym 80cm, gdyż na usunięcie takich drzew, nie potrzebna jest zgoda RDOŚ. Usunięto głównie krzewy zasłaniające centralną część wyspy. Sama wyspa wygląda już coraz bardziej zachęcająco i liczymy na to, że w...

Read more
03Sep

Obserwacje czerwiec 2022

Czerwiec był miesiącem, w którym migracja zwolniła tempa. Na żwirowni, poza gatunkami stale na niej przebywającymi, pojawiały się pojedyncze ptaki siewkowe które nie podjęły lęgów w tym sezonie (batalion, sieweczki rzeczne, łęczaki). Na skoszonej przez nas wyspie wciąż kręcą się śmieszki i duże mewy, jednak niestety nie przystąpiły one do lęgów. Na okolicznych żwirowych łachach wciąż pojawiają się sieweczki rzeczne i brodźce piskliwe, jednak wciąż nie udało nam się potwierdzić, czy są to ptaki...

Read more
10Jul

Obserwacje maj 2022

Maj upłynął pod znakiem niezwykle ciekawych obserwacji. Na szczególną uwagę zasługuje nie tylko odnalezienie wspomnianego wcześniej pierwszego dla zbiornika puchacza, ale także obserwacja nienotowanych w tym miejscu wcześniej hełmiatek (2 samce i 1 samica) oraz pojedynczej żołny! Oprócz nich do widzianych w maju rzadkości można zaliczyć również rybołowa, który i w tym roku zalatuje nad zbiornik, by łowić w nim ryby. Na żwirownię w końcu doleciały długo oczekiwane rybitwy! Podczas przelotu...

Read more
25Jun

Puchacz (Bubo bubo) na terenie żwirowni

W poniedziałek 30.05 udało się dokonać niesamowicie interesującej obserwacji ornitologicznej. Na terenie żwirowni Rakowice udało się zaobserwować ... puchacza! Jest to największa polska sowa, która w naszym kraju jest skrajnie nielicznym ptakiem lęgowym. Liczebność puchacza to zaledwie około 250 par lęgowym. Jest on gatunkiem szczególnie wrażliwym na niepokojenie przez człowieka, jako teren lęgowy potrzebuje miejsca ustronnego, odludnego. Rzadko wybiera miejsca w pobliżu siedzib ludzkich, robi...

Read more
02Jun

Obserwacje kwiecień 2022

W kwietniu zbiornik Rakowice wciąż jest ważnym przystankiem migrujących ptaków. Zaobserwowaliśmy tu m.in. płaskonosy, krakwy, głowienki, czernice, cyraneczki, cyranki, gągoły, nurogęsi, kszyki, łęczaki, samotniki, krwawodzioby, brodźce śniade i piskliwe, bataliony czajki, mewy białogłowe, a także dorosłą mewę żółtonogą. Żwirownię cały czas odwiedzają także bieliki, zimorodki, czaple i kormorany, dla których jest ona dobrym miejscem do zdobywania pokarmu. Pod koniec kwietnia pojawił się również...

Read more
09May

Oczyszczanie wyspy pod kolonię mew

Kolejnym naszym działaniem w marcu było oczyszczenie jednej z wysp na zbiorniku. W miejscu tym przez lata utrzymywała się kolonia lęgowa mew śmieszek. Stopniowe zarastanie wyspy zaczęło uniemożliwiać mewom zakładanie gniazd i doprowadziło do zaniku kolonii. W zeszłym sezonie lęgowym nie udało się odnotować ani jednego lęgu mewy śmieszki na terenie zbiornika Rakowice. Podczas akcji usunięto część roślinności jednorocznej znajdującej się na wyspie - wyspa znów jest miejscem, gdzie mewy mogą z...

Read more
17Apr

Obserwacje marzec 2022

Wiosna to czas wzmożonej migracji ptaków. W tym okresie zbiorniki wodne odgrywają ważną rolę jako schronienie i miejsce odpoczynku w trakcie wędrówki. Od połowy marca udało się zaobserwować takie ptaki migrujące, jak m.in. cyraneczki (najmniejszy gatunek kaczki w Polsce) gęsi zbożowe i białoczelne (dla tych gatunków gęsi Polska jest jedynie miejscem zimowania), rożeńce, głowienki. Pojawiły się śmieszki, dla których wyspy na terenie zbiornika Rakowice, są potencjalnym miejscem lęgowym. O...

Read more
08Apr

Obserwacje styczeń-luty 2022

Od początku stycznia na terenie zbiornika mają miejsce regularne kontrole. Zaobserwowano m.in. łabędzie nieme, gęgawy, krzyżówki, gągoły, czernice, świstuny, nurogęsi, czaple siwe, łyski, kormorany, zimorodki, kszyka czy bielika - są to typowe ptaki zimujące na terenie i w najbliższej okolicy zbiornika. Część z tych gatunków będzie na wyspie również ptakami lęgowymi. W połowie stycznia, jak co roku od kilku sezonów, przeprowadzono liczenia do Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych. Dane z...

Read more
08Apr