Bývalé výhradní ložisko stavebního kamene Olšany ve vlastnictví společnosti Českomoravský štěrk, a.s. se nachází cca 30 km od Brna mezi obcemi Habrovany a Olšany. V minulosti bylo toto ložisko rozfáráno třemi menšími lomy. Po pravé straně lomem zvaným "Seče", ve kterém stále probíhá hornická činnost a po levé straně silnice Habrovany-Olšany lomy zvanými "Koprovka" a "Zouharka". Tyto části o ploše 4,5 ha byly po vydobytí ložiska sanovány a částečně technicky rekultivovány postupným ukládáním jemného podílu kameniva, který vznikl právě při třídění těženého kameniva v daném lomu.

„Kamenivo“ se zde vrátilo zpět, avšak v jiné formě a s jiným pH (pH okolo 8), než je okolní lesní půda (pH okolo 4,5). Biologická rekultivace byla započata v roce 2019 a plánuje se její ukončení na sklonku roku 2022. Cílem biologické rekultivace je částečná redukce akátových porostů, likvidace ložisek křídlatky japonské, prohloubení a rozšíření vzniklých tůní a podpora rozvoje travinno-bylinného společenstva metodou mulčování biomasou z druhově bohatých porostů a podsevem směsí suchomilných bylin. Redukce akátových porostů je prováděna především v místech s převažujícím podílem mladého borovicového náletu. Tento postup má podpořit budoucí vznik přirozeného borovicového lesíku. Likvidace akátů na lomových stěnách střední etáže pomůže obnažit původní lomové stěny. Současně s mulčováním bylo plochy na střední etáži zahrnuty do trvalých ploch pro sledování vývoje vegetace, jehož pozorování provádí odborníci z Mendlovy university v Brně, fakulty Lesnické a dřevařské. Celkem bylo založeno 10 trvalých ploch o velikosti 5x5 m. Pro optické sledování změn bylo na rekultivované ploše nainstalováno celkem 7 fotobodů, ze kterých budeme vývoj na jednotlivých stanovištích fotograficky dokumentovat.

Fyzikální ani hydropedologické vlastnosti půd nebyly nikdy prováděny, určitě je to jedno ze zajímavých témat, které by stálo za to jej zmonitorovat a vyzkoumat. Současně zapojení lomu do jeho dalšího využití pro okolní veřejnost, blízkou obecní samosprávu či pro jiné komunitní využití se nabízí jako příhodné téma pro projekt QLA.