Kamenolom Stříbrná Skalice se nachází zhruba 50 km od Prahy, cca 3,5 km západně od obce Sázava a cca 11 km jižně od Kostelce nad Černými lesy. Nejbližší obytná zástavba obce Stříbrná Skalice leží ve vzdálenosti cca 450 m S od hranice lomu; v těsné blízkosti lomu se však nachází řada chatových rekreačních oblastí (i 20 m od hrany lomu). Řeka Sázava protéká cca 25 m od provozních budov. Kolem plochy pro skládkování materiálu na druhé straně řeky vede železniční trať Zruč nad Sázavou-Čerčany. Aktivní lom leží na pravém břehu řeky Sázavy. Dobývací prostor zasahuje i na druhou stranu řeky, kde probíhá skládkování materiálu.

Podél jižní hranice lomu, která vede rovnoběžně s řekou Sázavou, vede jak cyklostezka, tak turistická červená trasa. Říční trasu využívají vodáci, v okolí se pohybují všude přítomní chataři a vyhlášený místní klub na Marjánce navštěvují rokoví nadšenci. Celkově je zdejší okolí masivně turisticky využíváno a využití historie těžby stříbra např. formou naučné stezky či jiných podobných podpůrných opatření na zvýšení povědomí o této historicky významné hospodářské činnosti by určitě pomohlo obecnému negativnímu vnímání současné těžby.

Kamenolom Stříbrná Skalice, který patří mezi naše nejmenší lomy, je otevřen širokým několikaetážovým (7 těžebních a 1 skrývková) stěnovým lomem s postupem etáží od řeky Sázavy k S na vrchol elevace (396 m – vrchol Čapík). Rozloha DP je cca 22,5 ha.

K současným podpůrným aktivitám směřujícím do podpory biodiverzity nejbližšího okolí lomu jsou výsadby vysokokmenných ovocných alejí, plánované zřizování čmelínů a včelínů, podpora turistické infrastruktury formou posezení a přístřešků, výsadbou extenzivního sadu apod. Návrhy na zvyšování biodiverzity blízkého okolí lomu či na komunitní spolupráci s obcí, spolky, základní školou či jiné budou určitě prakticky využity v plánech naší těžební společnosti.